Kosten

Heb jij een on-gevalideerd taxatierapport nodig? Dan betaal je *€ 699,- incl. € 100,- voor de Plausibiliteitsverklaring en BTW.

Heb jij een gevalideerd NWWI taxatierapport nodig? Dan betaal je *€ 719,- incl. € 39,95 Validatiekosten en BTW.

Een gevalideerd rapport heb je o.a. nodig voor NHG. Tevens eisen de meeste geldverstrekkers een gevalideerd taxatierapport wanneer je een woning koopt.

Ben je starter en voldoe je aan de navolgende voorwaarden? Dan betaal je *€ 595,- incl. € 39,95 Validatiekosten en BTW.

Leeftijd: niet ouder dan 35 jaar.
Koopsom: niet hoger dan 400.000,- 
Woning: eerste koopwoning.

Als je samen een woning koopt geldt dit uiteraard voor beide.

Heb je een bureauwaardering nodig? Dan betaal je € 375,- incl. BTW.
Een bureauwaardering is een hybride taxatievorm. De Bureauwaardering vervangt de huidge modelmatige waardebepaling, waar bancaire hypotheekverstrekkers nu in de daarvoor geschikte situatie gebruik van maken bij het verstrekken van een hypothecair krediet voor een woning. 

De bureauwaardering versus Model taxatierapport Woonruimte
Het model Bureauwaardering gaat naast het Model taxatierapport Woonruimte bestaan. Het is geen vervanging. Een taxatie met een fysieke inspectie blijft de norm. Als een Bureauwaardering volstaat, hoeft er geen Model taxatierapport Woonruimte te worden opgesteld. De Bureauwaardering is goedkoper en sneller. Niet elk object leent zich echter voor een Bureauwaardering. Hoe specifieker en unieker een object, hoe groter de kans dat een Model taxatierapport Woonruimte noodzakelijk is. 

De bureauwaardering kan alleen worden gebruikt voor het verkrijgen of aanpassen van een (hypothecaire) financiering waarbij de **Loan-to-Value niet hoger is dan 90%. 

Voor advies werkzaamheden rekenen wij een tarief van 100,- incl. BTW.                                                                     

*Voor een bijzonder uitgangspunt, bijvoorbeeld zoals het geval is bij een verbouwing, een koopgarantconstructie of een verhuurde woning rekenen wij een toeslag van € 50,-  per bijzonder uitgangspunt. Dit doen wij, omdat er extra werk bij komt kijken, zoals o.a. extra berekeningen en extra toe te voegen referenties.Voor een appartement rekenen we een toeslag van € 50,- Bij appartementen dient de jaarrekening, de notulen, splitsingsakte, huishoudelijk reglement, enz te worden gelezen, wat flink extra werk meebrengt. 

*Voor het aanpassen van uw taxatierapport, nadat het is gevalideerd óf als definitief on-gevalideerd rapport is verzonden rekenen we een vergoeding van € 50- 

*Prijswijzigingen voor bijzondere opdrachten en/of objecten voorbehouden. 

**Met ingang van 1 januari 2018 mag de maximale hypotheek 100% van de waarde van het huis bedragen. Dit percentage wordt ook wel Loan-toValue genoemd.